DMPP Nedir ?

1990’ lı yıllarda BASF firması ile birçok üniversite ve araştırma enstitüsünün dahil olduğu ortak bir proje geliştirilerek, azotlu gübre üretiminde düşük miktarlarda kullanılabilecek inhibitörlerle ilgili yeni bir teknoloji üzerinde çalışmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın sonunda, 1 dekar alana verilebilecek ortalama amonyum azotu içeren gübreyi inhibe edebilmek için çok düşük miktarlarda aktif maddenin yeterli olacağı, yeni ve çok özel bir amonyum inhibitörü keşfedilmiştir. Bu yeni nesil nitrifikasyon inhibitörü, DMPP ( 3,4-dimethylpyrazole phosphate ) adıyla ticari olarak üretilmeye başlanmış olup, NovaTec® gübrelerinin teknolojisinin temelini oluşturmaktadır.

  • BASF tarafından geliştirilmiştir. ( 1994 - 1999 )
  • Ekolojik tarıma uygundur.
  • Çok düşük dozlarda etkilidir.
  • Görevini yaptıktan sonra toprakta parçalanır ve kalıntı bırakmaz.
  • Toprak bakterilerine herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.

Neden NovaTec® Granül ?

Bilindiği üzere azot, doğası gereği bitki besin elementleri arasında çeşitli şekillerde kayıpları en fazla olan ve günümüzde bilim adamları tarafından tarımsal alanlarda efektif kullanımına yönelik araştırmaların da  en yoğun şekilde yapıldığı çok önemli bir besin elementidir. Bu nedenle, NovaTec® gibi, yeni teknoloji ürünü nitrifikasyon inhibitörlü gübrelerin kullanımı, hem azot kayıplarının azaltılması hem de tarımsal ürünlerin verim ve kalitelerinin arttırılması açısından oldukça önem arz etmektedir.

Şekil 1. Nitrifikasyon Şeması ( Azotun kayıpları ve Dönüşümü ) 

NovaTec® Granül Uygulama Avantajları

  • NovaTec Granül® - Amonyum (NH4+) azotunun, nitrat (NO3-) azotuna dönüşümünü, toprak sıcaklığına bağlı olarak 6 - 10 hafta süre ile geciktirerek azot kayıplarını en aza indirir. Böylece, bitkinin verilen azottan en yüksek oranda yararlanması sağlanır. Bu, gerek tarımsal üretimdeki girdi maliyetlerinin azaltılması, gerekse de doğal çevrenin korunması açısından büyük önem oluşturur.
  • NovaTec Granül®  - Uygulama sayısını ve miktarını azaltarak, gübreleme maliyetlerini düşürür.
  • NovaTec Granül® - Nitrifikasyonu geciktirerek, bitki bünyesindeki nitrat miktarını azaltır. Böylece,  meyvelerin, sebzelerin ve  hububatların besin kalitesi artar ve depolanma ömürleri uzar.
  • NovaTec Granül® - Dengeli bir şekilde amonyum (NH4+) beslemesiyle, kök bölgesindeki pH değerini ideal seviyelere düşürür ve bu ideal seviye DMPP inhibitörü sayesinde uzunca bir süre korunur. Böylece, toprakta bağlı halde bulunan fosforun ve mikro elementlerin bitkiler tarafından alımı artar.
  • NovaTec Granül® - Amonyum (NH4+) ağırlıklı beslemeyi teşvik eder. Bu durumda, Nitrat (NO3-)  kullanımına kıyasla bitki  bünyesinde ciddi oranda bir enerji tasarrufu elde edilir.  Bu ekstra enerji ile, fitohormonların ve poliaminlerin sentezi teşvik edilerek çiçeklenme ve verim artışı sağlanır.

Şekil 2. NovaTec®  ile bitkiler, Azot (N) ihtiyaçlarını aşırılıklar veya yokluklar yaşamadan dengeli bir biçimde karşılarlar.