Kontrollü Salınımlı Gübre Teknolojisi Nedir ?

Gübre granüllerinin dış yüzeylerinin, genellikle polimer ya da reçine türevi bir madde ile kapllanması tekniğine dayanan bir gübre üretim teknolojisidir. Bitki besin elementlerinin kontrollü bir şeklide salgılanması, kaplama tabakasının kalınlığına bağlı olarak, 3 - 6 - 9 - 12 aylık sürelerde gerçekleşmektedir.

 • DuraTec üretiminde kullanılan kontrollü salınım teknolojisine sahip kaplı granüller (Basacote) standart kaplı granül gübre üretim metodlarından oldukça farklı bir tekniğe sahiptir. Kaplama maddesi olarak, poligen adı verilen çift katmanlı elastik bir polimer kullanılmaktadır.
 • Poligen, balmumu yapısında, elastik bir yapıya sahiptir, parçalanmaz, donlardan zarar görmez. Polimer yüzeyin kalınlığına bağlı olarak, ürünün etkinlik süresi ayarlanmıştır.
 • Basacote üretiminde kullanılan granüller, üretim tekniği COMPO EXPERT firmasına patentli, Blaukorn adı verilen granüllerdir. Blaukorn NPK ve iz elementleri içerir.
 • Basacote’u diğer kaplı gübrelerden farklı kılan en önemli özelliği, elastik polimer yapısının haricinde benzersiz kaplama sürecidir. Bu süreç, aynı kalınlıkta poligen tabakası ile kaplanmış granüllerin oluşturulmasıdır. Bunu sağlamanın tek yolu ise, farklı kaplama odalarında çoklu kaplama sürecine tabi tutmaktır.
 • Kaplama süreci, eşit kalınlıkta polimer tabakası içeren granüller elde edilinciye kadar farklı haznelerde devam eder. Eşit kalınlıkta homojen bir kaplama oldukça önemlidir. Eşit kalınlıkta gerçekleştirilmeyen bir kaplı gübre üretimi sonucunda, kullanım esnasında zamansız ve kontrolsüz bir besin maddesi salgılanması söz konusu olacaktır.
 • İlk polimer tabaka ile kaplanmış granülün hemen üzerine, ekstra bir mikro element tabakası püskürtülerek 2. kaplama işlemi gerçekleştirilir.
 • Üstün elastik polimer kaplama; mekanik zararları ve kayıpları en aza indirir. Gerek dona, gerekse de yüksek sıcaklık dalgalanmalarına karşı oldukça dayanıklıdır. Salgılanma tamamlandıktan sonra topraktan yavaşca kaybolur .
 • Eşit kaplama kalınlığı; dengeli ve eşit miktarda besin elementlerinin salgılanmasını garanti eder.
 • Şelatlı mikro elementler; herbir granülün içerisinde bulunmanın yanı sıra, polimer kaplamanın hemen altındaki tabakada da yer alırlar. Bu, ihtiyaç anında mikro elementlerin acil takviyesini sağlar.

DMPP Nedir ?

1990’ lı yıllarda BASF firması ile birçok üniversite ve araştırma enstitüsünün dahil olduğu ortak bir proje geliştirilerek, azotlu gübre üretiminde düşük miktarlarda kullanılabilecek inhibitörlerle ilgili yeni bir teknoloji üzerinde çalışmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın sonunda, 1 dekar alana verilebilecek ortalama amonyum azotu içeren gübreyi inhibe edebilmek için çok düşük miktarlarda aktif maddenin yeterli olacağı, yeni ve çok özel bir amonyum inhibitörü keşfedilmiştir. Bu yeni nesil nitrifikasyon inhibitörü, DMPP (3,4-dimethylpyrazole phosphate) adıyla ticari olarak üretilmeye başlanmış olup, NovaTec® gübrelerinin teknolojisinin temelini oluşturmaktadır.

 • BASF tarafından geliştirilmiştir. ( 1994 - 1999 )
 • Ekolojik tarıma uygundur.
 • Çok düşük dozlarda etkilidir.
 • Görevini yaptıktan sonra toprakta parçalanır ve kalıntı bırakmaz.
 • Toprak bakterilerine herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.

Neden COMPO NovaTec® Granül ?

Bilindiği üzere azot, doğası gereği bitki besin elementleri arasında çeşitli şekillerde kayıpları en fazla olan ve günümüzde bilim adamları tarafından tarımsal alanlarda efektif kullanımına yönelik araştırmaların da  en yoğun şekilde yapıldığı çok önemli bir besin elementidir. Bu nedenle, COMPO NovaTec® gibi, yeni teknoloji ürünü nitrifikasyon inhibitörlü gübrelerin kullanımı, hem azot kayıplarının azaltılması hem de tarımsal ürünlerin verim ve kalitelerinin arttırılması açısından oldukça önem arzetmektedir.

Şekil 1. Nitrifikasyon Şeması ( Azotun kayıpları ve Dönüşümü ) 

COMPO NovaTec® Granül Uygulama Avantajları

 • COMPO NovaTec Granül® - Amonyum (NH4+) azotunun, nitrat (NO3-) azotuna dönüşümünü, toprak sıcaklığına bağlı olarak 6 - 10 hafta süre ile geciktirerek azot kayıplarını en aza indirir. Böylece, bitkinin verilen azottan en yüksek oranda yararlanması sağlanır. Bu, gerek tarımsal üretimdeki girdi maliyetlerinin azaltılması, gerekse de doğal çevrenin korunması açısından büyük önem oluşturur.
 • COMPO NovaTec Granül®  - Uygulama sayısını ve miktarını azaltarak, gübreleme maliyetlerini düşürür.
 • COMPO NovaTec Granül® - Nitrifikasyonu geciktirerek, bitki bünyesindeki nitrat miktarını azaltır. Böylece,  meyvelerin, sebzelerin ve  hububatların besin kalitesi artar ve depolanma ömürleri uzar.
 • COMPO NovaTec Granül® - Dengeli bir şekilde amonyum (NH4+) beslemesiyle, kök bölgesindeki pH değerini ideal seviyelere düşürür ve bu ideal seviye DMPP inhibitörü sayesinde uzunca bir süre korunur. Böylece, toprakta bağlı halde bulunan fosforun ve mikro elementlerin bitkiler tarafından alımı artar.
 • COMPO NovaTec Granül® - Amonyum (NH4+) ağırlıklı beslemeyi teşvik eder. Bu durumda, Nitrat (NO3-)  kullanımına kıyasla bitki  bünyesinde ciddi oranda bir enerji tasarrufu elde edilir.  Bu ekstra enerji ile, fitohormonların ve poliaminlerin sentezi teşvik edilerek çiçeklenme ve verim artışı sağlanır.

Şekil 2. COMPO NovaTec®  ile bitkiler, Azot (N) ihtiyaçlarını aşırılıklar veya yokluklar yaşamadan dengeli bir biçimde karşılarlar.