Nutriseed®, tohum uygulamalarında kullanılmak üzere, özel olarak tohumun çimlenme gücünün arttırılması, kök sisteminin geliştirilmesi, bunun yanı sıra biyotik ve abiyotik stres faktörlerine karşı direncin arttırılması amaçlarıyla geliştirilmiş, üstün kaliteli özel bir bitki besleme formülasyonudur. NutriSeed kullanımıyla, temel gübrelemelere destek olunarak, özellikle tarla ve endüstri bitkilerinde ürün verimi ve kalitesi artmaktadır.

Nutriseed® Ürün Özellikleri ve Avantajları

  • Hücre bölünmesini ve kök gelişimini teşvik ederek güçlü bir yapı oluşturur.
  • Nötr pH seviyesine sahiptir, pestisitlerle kombinasyonunda çözeltinin kimyasal yapısını değiştirmez.
  • Çimlenmeyi hızlandırarak çıkış oranını arttırır.
  • Homojen bitki çıkışını garanti eder, ürün verimini arttırır.
  • Stres faktörlerine ve kış soğuklarına karşı bitki direncini arttırır.
  • Verime ve çimlenmeye olumlu etkilerinin yanı sıra, toprak kaynaklı patojenlere karşı direnç sağlar.